Zielona energia

  • Instalacje i farmy fotowoltaiczne

    Udział źródeł fotowoltaicznych w produkcji energii na świecie nieustannie rośnie. Dostarczamy zarówno gruntowe jak i nabudynkowe instalacje fotowoltaiczne.

  • Farmy wiatrowe

    W naszym klimacie najbardziej efektywne jest wytwarzanie zielonej energii z wiatru. Farmy wiatrowe są odpowiedzialne za większość energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w Polsce.

  • Układy trigeneracji energetycznej

    Układy kogeneracji i trigeneracji rekomendujemy dla większych konsumentów energii elektrycznej i ciepła bądź chłodu. Wykorzystanie ciepła odpadowego to wymierne korzyści, a odpowiednio zaprojektowana instalacja uniezależni Twój obiekt od dostawcy energii elektrycznej.