PFI GLOBAL

Nexus Nowe Technologie jest częścią grupy kapitałowej PFI GLOBAL. Strategią grupy jest budowanie niezbędnych i unikatowych kompetencji, a następnie ich dywersyfikowanie w trzech ważnych obszarach:

  • Realizacyjno-inwestycyjnym
  • Finansowym
  • Centrum usług wspólnych

Dzięki tak obranej strategii, grupa gotowa jest skutecznie realizować kolejne zadania inwestycyjne, będąc godnym zaufania Inwestorem wobec Instytucji finansowych i swoich partnerów inwestycyjnych.

Więcej o grupie kapitałowej na stronie internetowej: www.pfiglobal.com.pl